CSV contrastmeting

Tijdens het oogonderzoek en het bepalen van de brillenglassterkte wordt er gebruik gemaakt van onder andere de letterkaart en/ of Landolt-ringentest van groot naar steeds kleiner. Hoe kleiner de letters gezien kunnen worden, hoe hoger de gezichtsscherpte (visus).
Dit zijn altijd zwart-op-witte tekens waarop dit getest wordt. Een oogmeting uitvoeren op alleen deze manier is eigenlijk niet voldoende.

kast_2

Iemand kan bij het letters lezen een hoge gezichtsscherpte halen terwijl er in de kiem
misschien toch een oogpathologie (oogziekte) zich aan het ontwikkelen is.

Naast deze meting wordt er bij ons vaak ook nog de CSV-Contastmeting uitgevoerd.
Hierbij gaat het er om zo ver mogelijk op de regel steeds lagere contasten te herkennen.
De contrastgevoeligheid meet het gezichtsvermogen voor vele contrastniveau’s en kan zo in een vroeg stadium een oogziekte opsporen, waarna verwijzing naar een oogarts volgt, ook al ziet de persoon gewone letters voor de volle 100%. Contrastgevoeligheid is uitermate nuttig bij bijvoorbeeld de documentatie van cataract en vroege onderkenning van glaucoom.

De gemakkelijkste manier om het verschil aan te tonen tussen de gezichtsscherpte en contrastgevoeligheid is misschien wel ze te vergelijken met een gehoortest. Bij een gehoortest wordt de persoon geplaatst in een geluiddichte cabine en moet hij luisteren naar een serie geluidsfrequenties op verschillende geluidsniveau’s.

De persoon drukt een knop in wanneer een bepaalde toon wordt gehoord en tilt de knop wanneer de toon afneemt. Hierdoor wordt de drempelwaarde bepaald voor elke geluidsfrequentie. Deze waardes worden in een grafiek geplaatst; het audiogram. Aangezien het audiogram het hele bereik van het gehoor test, kan ze gebruikt worden bij de diagnose en de meting van de algehele auditieve gezondheid.

Contrastgevoeligheid test de gezichtsscherpte op dezelfde manier als het auditieve systeem getest wordt, door een serie van verschillende ruimtelijke frequenties of afmetingen te testen bij verschillende contrastniveau’s. De test voorziet in een drempelwaarde voor elke ruimtelijke frequentie.
Deze waardes worden ook in een grafiek gezet en dit is dan als een audiogram voor het zien,
aangezien het volledige bereik van de visuele gevoeligheid wordt getest voor afmeting en contrast.

Contrastgevoeligheid kan gebruikt worden als diagnose door de oogarts en bij de
oogmeting en beoordeling van de algehele oculaire gezondheid door de oogmeetkundige.

U kunt ook doorklikken naar www.vectorvision.com (engelstalig) voor meer informatie.