Brafo kijkadvies

Met het BRAFO Kijkadvies heeft u nog meer kijkplezier van uw nieuwe bril.
Met de uitkomsten van dit advies kunt u klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid voorkomen. Bij sommige brildragers traden deze problemen op, als gevolg van wisselende kijkrichtingen door de bril. Wie zich aan het Kijkadvies houdt, voorkomt deze klachten.

Wat is de achtergrond van BRAFO?
Iedereen die wel eens een tekst in de computer heeft ingevoerd kent het probleem:
Het oog moet steeds switchen van voorbeeldtekst naar beeldscherm.

Deze wisselende kijkrichting geeft een steeds wisselende forieafwijking.
Hierdoor moet het oog steeds divergeren en convergeren (zeg maar bijstellen).

Bij brildragers komt daar nog bij dat de evenwijdig invallende lichtbundels worden onderbroken door het glas. Hierdoor moet het oog een nog grotere inspanning leveren.
Dit omdat er door het brillenglas bij verschillende sterktes tussen rechts en links ook een verschillende vergentiestand van de ogen moet worden aangenomen om dubbelzien te voorkomen.

 

Dit levert zeer veel (vaak onmogelijke) inspanningen op. Het gevolg is dat er klachten ontstaan zonder directe aanwijsbare redenen. Het BRAFO-computer-programma berekent aan de hand van de sterkte van brillenglazen welke kijkrichtingen problemen kunnen opleveren en welke niet.

grafiek

Met het BRAFO Kijkadvies kunt u snel zien welke kijkrichtingen voor u persoonlijk klachten kunnen geven. In het voorbeeld hierboven ziet u in het midden het object (bijvoorbeeld een beeldscherm, maar een ander voorwerp kan ook), daar binnenin de verschillende kijkrichtingen.

Rood betekent een negatief advies, groen geeft geen problemen. Een brildrager met dit advies kan het best werken van rechtsonder naar linksboven.

Anisoforie, uit het oog verloren?

Het Brafokijkadvies in de praktijk

Een jong meisje, dat een vwo-opleiding volgde, kwam steeds vaker uit school met hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, nekklachten en lichtgevoeligheid. De jaren op de basisschool waar ze nog niet zoveel hoefde te lezen, gingen haar goed af, maar op de middelbare school, toen ze steeds meer moest lezen, namen haar klachten toe.
’s Morgens ging ze met frisse moed naar school, maar na enkele uren kwam de vermoeidheid weer terug. Ze begon aan zichzelf te twijfelen en de cijfers werden steeds lager, zodat ze het advies kreeg  naar de havo te gaan.
Vanaf haar zesde jaar droeg het meisje een bril. Elk jaar werd deze bril gecontroleerd, maar zowel de oogarts als de opticien konden geen verbetering in de glassterkte vinden dan 0,25 dpt. verschil. De huisarts en de oogarts constateerden geen medische afwijkingen waardoor de klachten zouden kunnen ontstaan.
Bij doorverwijzing bleek dat de asthenopische klachten ontstonden door geïnduceerde forieën ten gevolge van de anisometropie en de scheve cylinder/asrichting in de bril. De sterkte van de bril was :
Rechts :         S -1,75          C -2.25           As 040
Links    :         S -0.25          C -2.75           As 135

brafo1

In de 90° blikrichting ontstaat een steeds wisselende prisma van twee keer 1,45 prisma ten opzichte van het optisch centrum met het op en neerkijken van het leeswerk naar het schoolbord. Het meisje moest dus met het op en neerkijken een steeds wisselende forie verwerken van 2,9 prisma hyper/hypoforie.
Bij lang lezen waren de klachten het meeste. Dat kwam door de scheve asrichting (40° en 135°) en cylindersterkte (-2,25 en -2,75). Door deze scheve asrichting ontstond een wisselende hyper/hypoforie van twee keer 2,48= 4,96 prisma. Dit ontstond omdat ze een centimeter naar rechts en een centimeter naar links moest kijken ten opzichte van het optisch centrum van het glas.
De hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid zijn te verklaren omdat het meisje horizontaal dacht te lezen en om dat te bereiken de ogen steeds per regel 4,96 prisma vertikaal moest switchen om ervoor te zorgen dat ze de letters niet boven elkaar zag staan.

Nog een voorbeeld in het verkeer. Een buschauffeur met duizeligheid als hij veel gebruik moest maken van zijn buitenspiegels. Hij kon zijn werk niet meer doen zonder een gevaar op de weg te zijn. Hij had alle mogelijke onderzoeken en testen gedaan en niemand kon een verklaring vinden voor zijn duizeligheid.
Het Brafokijkadvies gaf duidelijkheid. De sterkte van de buschauffeur was:
Rechts :         S +0,25           C -0,75           As 135
Links    :         S +0.25           C -0.75           As 040

brafo1

De wisselende hypo/hyperforie met het kijken van de rechter- en dan weer linkerspiegel om het verkeer naast de bus goed te kunnen observeren gaven deze buschauffeur door de anisoforie veel klachten. Deze schijnbaar neurologische klachten, door de bril veroorzaakt, dienen vooraf aan de klant bekend gemaakt te worden door degene die de bril aflevert.

Een jonge man die voor zijn werk teksten in de computer inbracht kreeg het advies van een deskundige om zijn concepthouder onder zijn beeldscherm te zetten. Dit advies werd voor hem fataal. De sterkte van glazen was:
Rechts :         S +0,75           C -0,75           As 180
Links    :         S +0.25           C -1.25           As 180

brafo1

Het steeds op- en neerkijken van het leeswerk naar het beeldscherm een centimeter onder en een centimeter boven het optisch centrum veroorzaakt een hyper/hypoforie van 3.00 prisma.

Het Brafokijkadvies gaf aan om de concepthouder links van het beeldscherm te zetten (twee keer 0.5 = 1 prisma convergentie). Dit was voor de man veel gemakkelijker en na dit advies kon hij zijn werk weer zonder problemen doen.

Asthenopische klachten bij brilklachten kunnen vaak voorkomen worden met een Brafokijkadvies.